Badanie, Które Wywołało Debatę Na Temat Konopi Indyjskich i Psychozy

Opublikowane przez Maria Lewacka w dniu

Czy konopie indyjskie mogą powodować schizofrenię? Jedno z badań mówi, że „tak” i wywołuje kontrowersje wśród badaczy.

Tylko niewielki odsetek osób zażywających konopie indyjskie choruje na schizofrenię. Ale ci, którzy chorują, czasami cierpią z powodu jej konsekwencji przez całe życie. Osoby, których to dotyczy, mają niezłomne przekonania, których nie da się pogodzić z rzeczywistością. Niektóre osoby są, na przykład przekonane, że są narodzonym na nowo Jezusem.

Ale dlaczego niektórzy ludzie chorują na schizofrenię? Badania medyczne nie wyjaśniły jeszcze w pełni tej kwestii. Ważną rolę najprawdopodobniej odgrywają przy tym geny. Inne czynniki, zwane stresorami, również zwiększają ryzyko choroby. Zespół badawczy kierowany przez Martę Di Forti z King’s College London doszedł do wniosku, że konopie indyjskie są czynnikiem stresogennym, który może wywołać schizofrenię.

Nie Zwykła Marihuana, a Odmiany Marihuany o Dużej Sile Działania Są Przyczyną

Konkretnie, wysoce silne odmiany konopi zwykle są zanieczyszczone różnymi środkami chemicznymi, które zwane są syntetycznymi kannabinoidami. Charakteryzują się one wysoką zawartością substancji czynnej konopi THC. Jednocześnie marihuana o wysokiej dawce THC zawiera niewiele lub wcale kannabidiolu, w skrócie CBD. CBD nie ma właściwości psychoaktywnych, ale przypisuje się mu działanie przeciwpsychotyczne, czyli przeciwne do działania THC.

Di Forti i jej zespół odkryli, że liczba nowo chorych na schizofrenię różni się w zależności od badanego regionu. Tam, gdzie spożywa się dużo marihuany o wysokiej sile działania, odnotowuje się zaskakująco wiele nowych chorób. Zespół zakłada, że marihuana o dużej mocy jest odpowiedzialna za pewien odsetek nowych zachorowań. Na przykład w Amsterdamie, według szacunków zespołu badawczego, możnaby zapobiec nawet 50% nowych przypadków schizofrenii, gdyby z rynku zniknęła marihuana o wysokiej sile działania.

Geny Prawdopodobnie Mają Największy Udział w Ryzyku Powstania Choroby

Konkluzja, że konopie indyjskie mogą powodować schizofrenię, wywołała ożywioną debatę. Badaczka Iris Sommer oraz Wim van den Brink narzekają w komentarzu w The Lancet, że jest mało prawdopodobne, aby konopie indyjskie jako jedyny czynnik wywoływały schizofrenię. Uważa się, że nawet w 80 procentach do choroby przyczyniają się geny.

W związku z tym nie można wykluczyć, że marihuana o wysokiej sile działania jest odpowiedzialna za do 50 procent wszystkich chorób. Jako alternatywny przykład podają dwa miasta w pobliżu Amsterdamu. Znacznie mniej przypadków schizofrenii występuje w Gouda i Voorburg, chociaż dostępność marihuany o wysokiej sile działania jest porównywalna do tej w Amsterdamie.

Zarówno Sommer, jak i van den Brink oraz inny zespół badawczy wspominają o dużym badaniu, w którym analizowano dane dotyczące genomu od ponad 180.000 osób. Genom to określenie całości wszystkich genów człowieka. Ta ogromna ilość danych wykazała, że osoby z genetycznie podwyższonym ryzykiem schizofrenii są bardziej skłonne do używania konopi indyjskich.

Geny nie tylko mają duży wpływ na rozwój schizofrenii, ale także wyjaśniają, dlaczego niektórzy ludzie mają skłonność do spożywania konopi indyjskich. Nie znaleziono jednak dowodów na to, że zażywanie konopi indyjskich powoduje schizofrenię.

Di Forti i jej zespół odpowiedzieli w tym samym numerze czasopisma Lancet i zarzucili swoim kolegom po fachu metodyczne braki w badaniu genomu. Zażywanie konopi indyjskich zostało zdefiniowane jako co najmniej jednokrotne zażycie. Jest to mniej więcej tak pomocne, jak dodanie szklanki alkoholu do rozwoju choroby wątroby.

Z drugiej strony, w swoich własnych badaniach mogli oni lepiej zbadać zażywanie konopi indyjskich i stwierdzić, że nie każde zażywanie konopi indyjskich, ale przede wszystkim regularne zażywanie odmian konopi indyjskich o dużej sile działania może być przyczyną schizofrenii.

Tlenki Azotu Jako Potencjalna Przyczyna

Oprócz Sommer i van den Brink, inni badacze narzekają, że Di Forti i jej zespół zbytnio uprościli przyczyny i nie rozważali alternatywnych hipotez powstawania psychozy czy schizofrenii. Clas Linnman z Harvard Medical School twierdzi, że palenie tytoniu i życie w mieście zwiększają ryzyko zachorowania na schizofrenię. Obydwa czynniki są połączone ze zwiększoną zawartością tlenków azotu w powietrzu, którym się oddycha. Ponieważ jeden joint uwalnia mniej więcej tyle tlenków azotu, co 10 papierosów, związek między konopiami indyjskimi a schizofrenią można również wyjaśnić zawartością tlenku azotu.

Jednak Di Forti i jej zespół nie zgadzają się z tym argumentem. Wprawdzie zgadzają się z Linnmanem, że zanieczyszczenie powietrza i palenie tytoniu mogą odegrać pewną rolę w rozwoju schizofrenii. Oba te czynniki nie wyjaśniają jednak, dlaczego schizofrenia występuje na dużą skalę, zwłaszcza w Amsterdamie i Londynie. Oba miasta mają niższy wskaźnik palenia niż Madryt i Bolonia. I to właśnie Madryt ma największe zanieczyszczenie powietrza, ale jednocześnie niższy wskaźnik zachorowań na schizofrenię niż inne miasta.

Zanieczyszczenia Marihuany Jako Alternatywne Wyjaśnienie

Inne, alternatywne wyjaśnienie podaje Carey Clark z University of Maine w Augusta, USA. Naukowiec krytykuje fakt, że spożywane odmiany marihuany nie zostały przetestowane pod kątem zanieczyszczeń. Wymienia metale ciężkie i pestycydy jako potencjalne źródła zwiększające ryzyko rozwoju schizofrenii. Należy również zauważyć, że w badaniu Di Forti badana grupa osób zażywających narkotyki miała większe doświadczenie z innymi narkotykami, takimi jak ketamina, halucynogeny lub używki.

Oba argumenty odrzucają tezę Di Forti i jej zespołu. Jest zatem mało prawdopodobne, aby marihuana o dużej mocy była zanieczyszczona tymi samymi pestycydami i metalami ciężkimi w całej Europie. A jeśli chodzi o inne leki, ich wpływ został wzięty pod uwagę i obliczony.

Konkluzja

Silne odmiany konopi są podejrzane o wywoływanie schizofrenii. Jedno z badań wykazało, że więcej osób choruje na schizofrenię, gdy dostępność silnych konopi indyjskich jest wysoka. Jednak badania wykazały również, że ryzyko schizofrenii zależy głównie od genów. Wątpliwe jest, czy konopie indyjskie mogą wywoływać schizofrenię, niezależnie od ryzyka genetycznego. Wśród badaczy są różne poglądy na ten temat i wydaje się, że nie widać końca tej debaty.

Co to oznacza dla osób zażywających konopie indyjskie? Należy zauważyć, że zwiększone ryzyko psychozy jest związane przede wszystkim ze spożywaniem silnie działających odmian konopi. I zakłada się, że niektórzy ludzie są genetycznie bardziej wrażliwi na konopie niż inni. Dla tych osób może być wskazane powstrzymanie się od używania konopi indyjskich lub przynajmniej regularnego spożywania silnych odmian.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


tematy o marihuanie thc oraz konopi cbd na narkus
Copyright © Narkus.pl