Belgia Wykazuje Zainteresowanie Portugalską Koncepcją Dekryminalizacji Narkotyków

Opublikowane przez Maria Lewacka w dniu

W wywiadzie radiowym belgijska komisarz ds. narkotyków Ine Van Wymersch opowiedziała się za bardziej nowoczesnym i liberalnym podejściem do polityki antynarkotykowej. W swoim wystąpieniu wykazała ona zainteresowanie przede wszystkim koncepcją dekryminalizacji, która jest wdrażana w Portugalii od kilku lat.

Jako była prokurator, belgijska komisarz ds. narkotyków, Ine Van Wymersch, zdobyła już pewne doświadczenie w ściganiu osób zażywających narkotyki. Wymersch już dawno zrozumiała, że nie jest to właściwy sposób postępowania z ludźmi, którzy nie krzywdzą nikogo poza sobą.

W związku z tym pragnie ona obrać nowe drogi i w dużym stopniu zalegalizować posiadanie i zażywanie narkotyków. Celem powinno być umożliwienie konsumentom oferowania pomocy, z której osoby uzależnione nie korzystają, ponieważ obawiają się napiętnowania i represyjnych kar.

Osoby Zażywające Narkotyki Należy Traktować Jak Pacjentów, A Nie Jak Przestępców

Wybierając podejście oparte na leczeniu osób zażywających narkotyki, a nie na ich karaniu Wymersch podkreśliła pozytywne doświadczenia Portugalii z postępowymi reformami polityki antynarkotykowej. Pod koniec lat 90-tych kraj ten zmagał się z trwającą epidemią heroiny. Skutkiem tego był wysoki poziom przestępczości, wzrost liczby zakażeń HIV i niezliczona liczba zgonów.

W 2001 roku rząd portugalski podjął ważny krok, dekryminalizując zażywanie narkotyków i traktując osoby zażywające narkotyki jak pacjentów, a nie jak przestępców. To uzdrawiające podejście pomogło uporać się z problemami, drastycznie zmniejszyło liczbę śmiertelnych przedawkowań i ogólny wskaźnik przestępczości.

Obowiązkowe Doradztwo Narkotykowe Dla Konsumentów

Portugalskie podejście do dekryminalizacji jest bardzo pragmatyczne i dla wszystkich łatwe do zrozumienia. Posiadanie wszystkich nielegalnych narkotyków jest bezkarne pod warunkiem, że są one przeznaczone na własny użytek w przeciągu 10 dni. Na przykład w przypadku konopi indyjskich ustalona dawka dzienna do własnego spożycia to dwa i pół grama. W związku z tym można przewozić do 25 gramów marihuany bez obawy o konsekwencje karne.

Jest to traktowane jako rodzaj wykroczenia, a przestępca musi zgłosić się na obowiązkową wizytę w poradni antynarkotykowej w ciągu 72 godzin. W tym kontekście należy przede wszystkim ocenić, czy istnieje przypadek problematycznych nawyków konsumpcyjnych. W zależności od wykroczenia można dodatkowo nałożyć grzywnę lub obowiązek wykonywania pracy charytatywnej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


tematy o marihuanie thc oraz konopi cbd na narkus
Copyright © Narkus.pl