Hormony Mają Wpływ Na Uzależnienie

Opublikowane przez Maria Lewacka w dniu

Narkotyki nie zawsze działają tak samo. Presja uzależnienia może być w niektóre dni silniejsza niż w inne. Jak wyjaśniono w artykule przeglądowym, winne temu są między innymi hormony.

Kobiety nie umieją parkować, a mężczyźni nie słuchają. Stereotypy związane z płcią są przestarzałe i już dawno obalone. Jednak w innych obszarach różnice między mężczyznami i kobietami są rzeczywiście widoczne. Na przykład w uzależnieniu.

Jak udowodniono, mężczyźni częściej niż kobiety cierpią na uzależnienie. Kobiety, z kolei, uzależniają się szybciej niż mężczyźni, gdy zażywają narkotyki. Hormony wydają się w tym procesie odgrywać pewną rolę, jak wyjaśniono w artykule przeglądowym. Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii podsumowali wyniki 39 badań w jednym artykule przeglądowym.

Hormony Płciowe Promują Uwalnianie Dopaminy

Jedno staje się jasne: hormony wpływają na uzależnienie. Istotne są żeński hormon płciowy estrogen i męski hormon płciowy testosteron. Im wyższy poziom hormonów u kobiet i mężczyzn, tym bardziej wrażliwy jest mózg na nagradzające działanie narkotyków.

Dzieje się tak, ponieważ te hormony wpływają na system nagradzania i powodują wydzielanie większej ilości dopaminy. Dopamina jest uwalniana głównie wtedy, gdy oczekujemy nagrody. Tak więc ta substancja posłannicza jest odpowiedzialna za uczucie oczekiwania. Jednak w przypadku uzależnienia oczekiwanie staje się presją uzależnienia, zwaną także pragnieniem. Jeśli poziom dopaminy jest hormonalnie podwyższony, może to jeszcze bardziej nasilać uzależnienie.

Zachowania Uzależniające Zależne Od Fazy Cyklu

Poziom estrogenu u kobiet zależy również w dużym stopniu od fazy cyklu, chyba że stosują one antykoncepcję hormonalną. W pierwszej połowie cyklu poziom estrogenu początkowo wzrasta. W tym okresie kobiety są szczególnie wrażliwe na działanie narkotyków. Na tym etapie kobietom uzależnionym od narkotyków trudniej jest zrezygnować z ich używania. Kiedy w drugiej połowie cyklu estrogen spada, w tym samym czasie wzrasta hormon progesteron. Progesteron osłabia efekt nagradzania narkotyków, a tym samym może również zmniejszyć objawy odstawienia, takie jak pragnienie.

Różne Działanie Progesteronu u Mężczyzn i Kobiet

Ale tłumiące działanie progesteronu jest zauważalne tylko u kobiet. U mężczyzn hormon ten wydaje się wywoływać odwrotny efekt. Tak więc mężczyźni z wyższym poziomem progesteronu są bardziej narażeni na presję uzależnienia. Przyczyną tego jest fakt, że hormony u mężczyzn i kobiet zakotwiczają się w różnych miejscach w mózgu, wywołując odmienne działanie.

Autorzy badania doszli do wniosku, że różnice w profilach hormonalnych mężczyzn i kobiet mogą wyjaśniać pewne różnice między płciami w zakresie zażywania narkotyków. Również fakt, że młodzi ludzie lubią eksperymentować z narkotykami, może być, według nich, przynajmniej częściowo, konsekwencją wahań hormonalnych w okresie dojrzewania.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


tematy o marihuanie thc oraz konopi cbd na narkus
Copyright © Narkus.pl