Badania Pokazują Większą Szkodliwość Tytoniu Nad Marihuaną

Opublikowane przez Maria Lewacka w dniu

Prohibicjoniści przez dekady próbowali demonizować marihuanę, jednak z biegiem czasu, szczególnie poprzez coraz to nowsze badania i odkrycia na temat jej prozdrowotnych efektów, ludzie stopniowo zaczęli zmieniać zdanie na jej temat. Najnowsze badanie wykazało, że marihuana jest obecnie przez wielu postrzegana jako mniej niebezpieczna niż tytoń.

Sposób, w jaki konopie indyjskie są postrzegane, ulega ciągłym zmianom. Wiele obaw i uprzedzeń dotyczących tej rośliny okazało się błędnych, natomiast coraz większe uznanie w świecie specjalistycznym i w społeczeństwie zyskują korzyści lecznicze tej rośliny.

W publicznej debacie coraz częściej pojawiają się najnowsze informacje i coraz częściej pojawia się argument, że palenie marihuany jest mniej szkodliwe dla zdrowia niż picie alkoholu. Nowe badanie opublikowane przez American Medical Association (AMA) pokazuje, że palenie marihuany jest też mniej niebezpieczne niż palenie tytoniu.

Postrzeganie Konopi Indyjskich Przez Społeczeństwo Zmienia Się

W latach 2017, 2020 i 2021 w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono wywiady z udziałem ponad 5000 osób dorosłych na temat ich postrzegania zagrożeń związanych z tytoniem lub konopiami indyjskimi. Kilka dni temu w Journal of the American Medical Association (JAMA) Substance Use and Addiction opublikowano jego wyniki. Naukowcy zauważyli znaczącą zmianę, jaka nastąpiła w tej kwestii na przełomie lat.

Coraz więcej respondentów uważa, że dym z konopi indyjskich jest mniej szkodliwy niż dym tytoniowy, niezależnie od aktywnego czy biernego palenia, jak ma to miejsce w zadymionych pomieszczeniach.

Palenie Aktywne Czy Pasywne – Dym Tytoniowy Jest Oceniany Jako Bardziej Szkodliwy Niż Dym z Konopi Indyjskich

Konkretnie uczestnicy zostali zapytani o to, czy uważają, że palenie jednego jointa dziennie jest znacznie mniej bezpieczne, mniej bezpieczne, tak samo bezpieczne, bezpieczniejsze lub znacznie bezpieczniejsze niż palenie jednego papierosa dziennie. To samo pytanie zostało zadane w odniesieniu do palenia biernego, a w obu przypadkach respondenci uważają, że palenie konopi indyjskich jest bezpieczniejsze. Takie postrzeganie rozwinęło się w ostatnich latach na korzyść konopi indyjskich.

W 2017 roku 33,7% badanych uznało aktywne palenie marihuany za znacznie bardziej niebezpieczne lub nieco bardziej niebezpieczne, podczas gdy 36,6% badanych uznało, że używanie marihuany jest mniej szkodliwe. Kolejne 30 proc. uznało obie substancje za równie niepokojące. Cztery lata później, w 2021 roku, tylko 25,5 procent odpowiedziało, że marihuana jest bardziej niebezpieczna niż tytoń, a 44,3 procent stwierdziło, że marihuana jest mniej szkodliwa.

Podobną tendencję zaobserwowano w odniesieniu do biernego palenia. W 2017 roku 29,2% uczestników badania stwierdziło, że unoszący się w powietrzu dym marihuany jest bardziej niebezpieczny niż dym papierosowy, a 35,1% uważało przeciwnie. 35,6% uznało je za równie szkodliwe. W 2021 roku tylko 25,5 procent stwierdziło, że dym z konopi indyjskich stanowi większe zagrożenie dla zdrowia, podczas gdy 40,1 procent uważa, że dym tytoniowy jest gorszy.

Są też i tacy, którzy uważają, że bierne palenie jest bezpieczne i nieszkodliwe dla dzieci, co nijak ma się z prawdą zarówno w przypadku dymu marihuany jak i dymu papierosów. Bierne wdychanie dymu tytoniowego oraz marihuanowego wcale nie jest zdrowe, jednak 12,6% badanych odpowiedziało, że palenie konopi indyjskich jest całkowicie lub przynajmniej w pewnym stopniu bezpieczne, tylko 2,4% respondentów stwierdziło, że tak jest w przypadku papierosów. Niestety, 4,8% respondentów uważa, że pasywne wdychanie dymu z konopi indyjskich przez dzieci nie stanowi problemu, w przypadku wyrobów tytoniowych zdanie to podzielało 1,8% respondentów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


tematy o marihuanie thc oraz konopi cbd na narkus
Copyright © Narkus.pl