Więcej Narkotyków w Europejskich Ściekach

Opublikowane przez Maria Lewacka w dniu

Badania Wykazują Większe Spożycie Narkotyków w Europie

W ostatnim roku w Europie zażywano więcej nielegalnych narkotyków. Tak wynika z analizy próbek ścieków. Zmniejszyło się jedynie spożycie ecstasy.

Ścieki są dla większości z nas tylko cuchnącymi odpadami. Jednak analitycy i badacze są w stanie wyczytać z szamba interesujące dane. W momencie, gdy korzystamy z toalety, ślady prawie wszystkiego, co spożywamy, lądują w kanale.

Kiedy zażywamy narkotyki, są one w naszym organizmie przekształcane w inne substancje. Na przykład produkt rozpadu kokainy jest wytwarzany tylko w organizmie człowieka. Jeśli w ściekach są ślady tej substancji, ktoś musiał zażywać kokainę. Badacze mierzą udział pozostałości kokainy i innych narkotyków w próbkach ścieków, a następnie mogą obliczyć, jak powszechne jest zażywanie narkotyków w danym regionie.

Od 2011 roku grupa naukowców bada ścieki miast europejskich pod kątem pozostałości narkotyków. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, w skrócie EMCDDA, opublikowało niedawno nowe wyniki prac grupy badawczej. W związku z tym odnotowano wzrost liczby czterech na pięć badanych narkotyków. Jedynie MDMA, znane również jako ecstasy, w większości miast było wykrywalne w mniejszej ilości. Jest to prawdopodobnie spowodowane pandemią, kiedy prawie wszystkie kluby i bary musiały zostać zamknięte.

Różnice w Zażywaniu Narkotyków w Miastach Europejskich Się Zmniejszają

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku kokainy. Podobnie jak w poprzednich latach, najwyższe poziomy kokainy odnotowano w miastach Europy Zachodniej i Południowej. Obecnie w większości miast wschodnioeuropejskich pozostałości kokainy znajdują się w ściekach. Porównanie między rokiem 2020 a 2021 pokazuje, że w 32 z 58 miast, dla których dostępne były dane z obu lat, odnotowano wzrost pozostałości kokainy. Najwyższe wartości odnotowano w Belgii, Holandii i Hiszpanii.

W całej Europie odnotowano również wzrost wartości oraz rozpowszechnienie konopi indyjskich, amfetaminy i metamfetaminy. Wszystkie pięć badanych substancji znaleziono we wszystkich miejscach badań. W poprzednich latach różnice w Europie były jeszcze większe.

„Dzisiejsze wyniki dostarczają nam cennego obrazu zażywania narkotyków w 75 miastach i dostarczają cennego wglądu w nowe trendy”, wyjaśnia Alexis Goosdeel, dyrektor EMCDDA. „Wyniki wskazują zarówno na wzrost, jak i rozprzestrzenianie się większości badanych substancji, co wynika z powszechnego i złożonego problemu narkotykowego”.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


tematy o marihuanie thc oraz konopi cbd na narkus
Copyright © Narkus.pl