Uzależnienie Od Konopi Indyjskich Ma Związek z Depresją i Zaburzeniami Maniakalno-Depresyjnymi

Opublikowane przez Maria Lewacka w dniu

Ostatnie badania wykazały, że uzależnienie od konopi indyjskich wiąże się z depresją i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

Osoby cierpiące na depresję czują się bezsilne i przygnębione, bez perspektyw na poprawę. Całe życie jest przyćmione negatywnymi myślami. U niektórych osób okresy depresji przeplatają się z epizodami maniakalnymi charakteryzującymi się polepszonym nastrojem. To mogą być ekstremalne wahania nastroju, zwane zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Badania wykazały, że oba zaburzenia psychiczne, sama depresja i zaburzenie afektywne dwubiegunowe, mają związek z uzależnieniem od konopi indyjskich.

Badanie z udziałem ponad 6 milionów osób

Zespół badawczy z Danii podjął się tej kwestii, ponieważ związek między konopiami indyjskimi a chorobami psychicznymi nie został jeszcze potwierdzony. Kierownik badania Oskar Hougaard Jefsen i jego zespół przeanalizowali dane zdrowotne ponad 6 milionów ludzi mieszkających w Danii. Ta ogromna próba była możliwa, ponieważ wszyscy obywatele mieszkający na stałe w Danii od 1968 roku otrzymują swój indywidualny numer identyfikacyjny, coś na zasadzie polskiego numeru PESEL. Numery te są przechowywane wraz z diagnozami w bazach danych dostępnych do celów naukowych.

Naukowcy uzyskali dostęp do ogromnej puli danych i wzięli pod uwagę wiele innych możliwych czynników wpływających na depresję i chorobę afektywną dwubiegunową. Na przykład takimi czynnikami są uzależnienia, albo też rodzice, u których zdiagnozowano już chorobę psychiczną.

Silniejszy Związek Między Uzależnieniem Od Konopi Indyjskich a Chorobą Afektywną Dwubiegunową

W swojej analizie Jefsen i jego zespół doszli do wniosku, że niezależnie od innych czynników, uzależnienie od konopi indyjskich jest związane zarówno z depresją, jak i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Ryzyko wystąpienia choroby afektywnej dwubiegunowej w uzależnieniu od konopi indyjskich było nawet wyższe niż ryzyko depresji. Zastanawiające jest, czy marihuana powoduje chorobę psychiczną, czy może sama stanowi zagrożenie dla uzależnienia od konopi.

Jefsen i jego zespół wyjaśniają, że prawdopodobieństwo zdiagnozowania choroby psychicznej wzrasta po stwierdzeniu uzależnienia od konopi indyjskich. Jednak nie mówi się wyraźnie, że konopie indyjskie mogą powodować depresję lub zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Niedawna metaanaliza dotycząca związku między konopiami indyjskimi a zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym również wykazała, że istnieje „niewątpliwy” związek między tymi dwoma zjawiskami. Nie można jednak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną, a co skutkiem. Można również przypuszczać, że istnieje wzajemna zależność między zażywaniem konopi indyjskich a chorobami psychicznymi.

Konopie Indyjskie Mogą Pogorszyć Zaburzenia Afektywne Dwubiegunowe

Z punktu widzenia zespołu autorów metaanalizy jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że intensywne zażywanie konopi indyjskich może być rodzajem wczesnego sygnału ostrzegawczego poprzedzającego rozwój choroby afektywnej dwubiegunowej. Zażywanie konopi indyjskich może jednak przyczynić się do nasilenia choroby afektywnej dwubiegunowej.

Zespoły badawcze biorące udział w obu badaniach doszły do wniosku, że należy ostrzegać zwłaszcza młodych ludzi przed potencjalnymi konsekwencjami. Konsumenci powinni być zachęcani do zaprzestania palenia. Jednak Jefsen i jego zespół wskazują, że osobom z problemami psychicznymi może być szczególnie trudno zrezygnować z marihuany.

Źródła:

Jefsen, O. H., Erlangsen, A., Nordentoft, M. & Hjorthøj, C. (2023). Cannabis Use Disorder and Subsequent Risk of Psychotic and Nonpsychotic Unipolar Depression and Bipolar Disorder. JAMA Psychiatry, 80(8), 803-810.

Maggu, G., Choudhary, S., Jaishy, R., Chaudhury, S., Saldanha, D. & Borasi, M (2023). Cannabis use and its relationship with bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis. Industrial Psychiatry Journal 32(2), 202-214. https://doi.org/10.4103%2Fipj.ipj_43_23


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


tematy o marihuanie thc oraz konopi cbd na narkus
Copyright © Narkus.pl