Trend E-Papierosów w USA Ma Związek Ze Spożywaniem Innych Narkotyków

Opublikowane przez Maria Lewacka w dniu

Najpierw e-papierosy, potem narkotyki? Wyniki badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych pokazują, że wielu młodych ludzi, którzy preferują e-papierosy, sięga również po inne substancje uzależniające.

Owocowe aromaty liquidów do e-papierosów wydają się być szczególnie popularne wśród młodych ludzi, którzy dodatkowo spożywają konopie indyjskie. Jest to jeden z wyników badania dotyczącego konsumpcji e-papierosów wśród młodych dorosłych w Stanach Zjednoczonych. Badanie dotyczyło rozwoju konsumpcji e-papierosów. Ich spożycia wzrasta czy spada? A co z używaniem innych narkotyków?

Skokowy Trend w Konsumpcji E-Papierosów

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, kierownik badania Dong-Chul Seo i jego zespół przeanalizowali dane z reprezentatywnego badania przekrojowego. W latach 2013–2019 przeprowadzono kilka wywiadów z ponad 5 tys. młodych ludzi w wieku od 18 do 24 lat. W odstępie około roku pięć razy informowali oni o używaniu e-papierosów i innych środków odurzających. Umożliwiło to zespołowi badawczemu zbadanie, w jaki sposób zmieniają się zachowania konsumpcyjne u poszczególnych osób i jakie trendy można wywnioskować.

Stało się jasne: coraz więcej młodych ludzi regularnie spożywa e-papierosy. Podczas gdy na początku badania 4 procent uczestników deklarowało regularne palenie e-papierosów, sześć lat później było to ponad 9 procent.

Ciekawy był przebieg. Pomiędzy pierwszymi czterema badaniami odnotowano jedynie niewielki wzrost odsetka osób używających e-papierosów wśród młodzieży. Największy wzrost zanotowano między dwoma ostatnimi badaniami, tj. między 2018 a 2019 rokiem. W tym samym okresie liczba osób używających e-papierosów znacznie wzrosła w porównaniu z poprzednimi badaniami. W zamian za to mniej młodych ludzi paliło tradycyjne papierosy.

Zespół badawczy może jedynie spekulować na temat tła tego rozwoju. Podejrzewa się, że nowe produkty jednorazowego użytku przyczyniły się do popularności e-papierosów. E-papierosy mogą również zwiększyć potencjał uzależniający, ponieważ na rynku pojawiły się nowe produkty zawierające większą dawkę substancji czynnej nikotyny.

E-Papierosy i Inne Narkotyki

Inna tendencja dotyczyła zażywania innych narkotyków. Uczestnicy, którzy zwiększyli spożycie e-papierosów w trakcie badania, częściej zażywali konopie indyjskie i częściej pili alkohol niż ich rówieśnicy. Ponadto częściej niż inni młodzi ludzie zażywali nielegalne narkotyki, takie jak kokaina czy speed.

Kolejny interesujący wynik związany jest z aromatyzacją. Młodzi ludzie z upodobaniem do słodko-owocowych smaków częściej palili papierosy i konopie niż ci, którzy preferowali mentolowe lub miętowe aromaty w swoich e-papierosach.

Wspólne Czynniki Ryzyka Skłaniają Do Zażywania Narkotyków

Czy można wywnioskować, że e-papierosy skłaniają do zażywania innych narkotyków? Raczej nie, ponieważ badanie nie dostarcza danych pozwalających na stwierdzenie związku przyczynowo-skutkowego. Zespół badawczy podejrzewa, że w tym kontekście kryje się zasada wspólnych czynników ryzyka.

Według tego modelu istnieją czynniki ryzyka, które generalnie skłaniają ludzi do zażywania narkotyków. Takimi czynnikami ryzyka mogą być na przykład predyspozycje genetyczne lub różnice osobowości. W związku z tym e-papieros nie jest odpowiedzialny za spożywanie przez ludzi dodatkowych narkotyków.

Przeciwnie, osoby te są obciążone pewnymi czynnikami ryzyka. Wynika z tego ogólna tendencja do zażywania substancji psychoaktywnych. Z badań wynika, że osoby z rosnącym zażywaniem e-papierosów częściej mają problemy ze zdrowiem psychicznym.

Niezależnie od przyczyny i skutku, badanie pokazuje jedno: dla osób, które używają e-papierosów i które z czasem zwiększają ich spożycie, może to być sygnał ostrzegawczy, że są one ogólnie bardziej podatne na używanie środków odurzających.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


tematy o marihuanie thc oraz konopi cbd na narkus
Copyright © Narkus.pl