Sąd Najwyższy w Brazylii Dekryminalizuje Marihuanę

Opublikowane przez Maria Lewacka w dniu

Prohibicja konopi indyjskich w wielu częściach świata doprowadziła w ostatnich dziesięcioleciach do zbyt dużej liczby aresztowań. Również w Brazylii, gdzie w 2019 roku zalegalizowano medyczną marihuanę, nadal istniał nieproporcjonalny problem rekreacyjnego zażywania konopi, co często prowadziło do aresztowań i kar więzienia.

Brazylia jest, po USA i Chinach, jednym z krajów o największej liczbie osób przetrzymywanych w więzieniach, często kontrolowanych przez gangi przestępcze. Niedawne badanie przeprowadzone przez brazylijski instytut badawczo-edukacyjny Insper wykazało, że osoby o czarnym kolorze skóry, które zostały przyłapane przez policję z narkotykami, częściej są oskarżane za handel narkotyków niż ich biali współobywatele. W Brazylii, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, prohibicja marihuany ma silne cechy rasistowskie.

Chociaż brazylijska ustawa antynarkotykowa, która weszła w życie w 2006 roku, przewiduje niskie kary za kupowanie, posiadanie, transport narkotyków na własny użytek, nie wskazano jednak ilości, która odróżnia użytek osobisty od nielegalnego handlu. W związku z tym decyzja ta do tej pory pozostawała w gestii policji, prokuratury i właściwego sędziego. W związku z tym Sąd Najwyższy kraju orzekł, że posiadanie marihuany na własny użytek nie może być dłużej uznawane za przestępstwo. Brazylijski Sąd Najwyższy zdekryminalizował marihuanę!

Dotychczasowe Strategie Były Nieskuteczne

Do tej pory każdy sędzia sam decydował, czy dana ilość marihuany jest przeznaczona do użytku osobistego czy na handel. Sędziowie najwyższego szczebla, którzy opowiadają się za dekryminalizacją, argumentują, że taka interpretacja z pewnością wzmocniła uprzedzenia, zwłaszcza wobec osób ubogich i czarnoskórych. Krajowy Sąd Najwyższy orzekł, że w przyszłości przewóz marihuany w niewielkich ilościach powinien być traktowany jedynie jako wykroczenie i nie mieć konsekwencji karnych. Jednak to, do jakiego poziomu mogą w przyszłości sięgać osobiste potrzeby, zostało ustalone przez sąd dopiero po fakcie. Od teraz ilość do 40 gramów marihuany nie zalicza się jako handel narkotykami.

Prezes Trybunału Luís Roberto Barros powiedział, że decyzję podjęto, ponieważ konsumpcja i siła handlarzy narkotyków pomimo zakazu nadal rosły. Dotychczasowe strategie nie zadziałały. Biorąc pod uwagę, że w Ameryce Południowej około 85 200 osób przebywa w więzieniach – często tylko za posiadanie niewielkich ilości – dekryminalizacja marihuany mogłaby przyczynić się do znacznego odciążenia całkowicie przepełnionych więzień w Brazylii. Ten krok nie ma na celu zalegalizowania marihuany do użytku prywatnego lub nawet pokazania, że jest to dobra rzecz. Po prostu chcemy spróbować, jaki jest najlepszy sposób na walkę z epidemią, która ma miejsce w Brazylii, powiedział Barros.

Więzienia To Złe Miejsca

Aktywiści i prawnicy od dawna czekali na decyzję Sądu Najwyższego. Osoby zajmujące się tą kwestią argumentują, że obecnie obowiązujące przepisy często prowadziły do skazania osób zażywających narkotyki za handel, podczas gdy posiadali oni niewielkie ilości przeznaczone do własnej konsumpcji. Krytycy twierdzą, że osoby te często są przetrzymywane w zatłoczonych więzieniach, gdzie następnie zmuszane są do przyłączenia się do działających tam gangów więziennych. Za kratkami nieustannie dochodzi do brutalnych starć, a duża liczba uwięzionych szefów gangów prowadzi działalność przestępczą nawet poza więzieniem.

Jak donosi World Prison Brief, internetowa baza danych z bezpłatnym dostępem do informacji o globalnym systemie więziennictwa, pawie 25 procent więźniów w Brazylii zostało aresztowanych za posiadanie lub handel narkotykami. Brazylia pozostała jednak jednym z nielicznych krajów Ameryki Łacińskiej, które do tej pory nie zdekryminalizowały posiadania niewielkich ilości konopi indyjskich na własny użytek. I chociaż zakaz ten najwyraźniej nie przyniósł żadnych korzyści, Senat wprowadził poprawkę do konstytucji, która karze posiadanie marihuany w dowolnych ilościach – podczas gdy Sąd Najwyższy rozważał dekryminalizację.

Ta ustawa jest teraz w Izbie Gmin, a w większości konserwatywnym Kongresie Komisja Konstytucyjna i Sprawiedliwości przyjęła ją dwa tygodnie temu stosunkiem głosów 47 do 17. Na szczęście Sąd Najwyższy orzekł, że posiadanie niewielkich ilości marihuany należy uznać za wykroczenie, które nie uzasadnia wszczęcia postępowania karnego. Wyrok zapadł w dniu 25.06.2024 roku, a 8 z 11 sędziów Sądu Najwyższego głosowało za jego przyjęciem.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


tematy o marihuanie thc oraz konopi cbd na narkus
Copyright © Narkus.pl