Marihuana – Jak Wpływa na Pamięć?

Opublikowane przez Gonzo Lepke w dniu

Zwolennicy marihuany często przedstawiani są jako roztargnieni i zapominalscy. Jednak nie jest to żadną tajemnicą iż marihuana wpływa na nasz organizm a zatem i za pamięć człowieka. Bez wątpienia wynik badań wykazały, że marihuana i pamięć są na wiele sposobów bezpośrednio powiązane. Okazjonalne spożywanie marihuany może upośledzać pamięć krótkotrwałą, jak i zdolność do tworzenia nowych wspomnień podczas haju. Efekt ten jest jednak tymczasowy, a funkcje pamięci wracają do normy po wytrzeźwieniu.

Pamięć człowieka to możliwość do notowania informacji, dzięki czemu możemy uzyskiwać później do nich dostęp i z nich korzystać. Doświadczamy w ten sposób dużo korzyści z przeszłości, możemy stosownie modyfikować swoje bieżące zachowanie.

Odnośnie do mechanizmu jej funkcjonowania w obrębie mózgu, jest to kwestia wyczerpująca i angażująca wielu mechanizmów neurologicznych. W momencie, gdy uzyskujemy dostęp do jakiegoś obszaru naszej pamięci, nasze neurony uruchamiają się w sposób podobny do tego, jak odezwały się na pierwotne doświadczenie, aby odtworzyć na nasz użytek jego istotne aspekty. Pamięć została podzielna na różne sposoby klasyfikacji w zależności od czasu jej trwania, charakteru i sposobu przypominania. Podstawowa i ogólnie przyjęta klasyfikacja pamięci jest oparta na długości jej trwania.

Wyróżnia się trzy typy pamięci – sensoryczną ultrakrótką, pamięć zmysłów, krótkotrwałą -operacyjną, pamięć świeżą, i długotrwałą. Czas trwania pamięci sensorycznej wynosi do ok. 0,5 sekundy. Jakaś część informacji z pamięci sensorycznej przedostaje się do pamięci krótkotrwałej, w której następuje analiza i interpretacja danych. W późniejszym etapie informacja może być zapisana w pamięci długotrwałej.

THC, czyli tetrahydrocannabinol nie uszkadza połączeń między neuronowych w odróżnieniu do kokainy czy amfetaminy co w istocie doprowadza do trwałych uszkodzeń oraz zaburzeń psychicznych, lecz powoduje tym czasowe zaburzenia przepływu informacji. Użytkowników korzystających z marihuany można poznać po tym, jak się zawiesza podczas gdy o czymś mówią i nagle traci wątek. Marihuana ma wpływ na kondycję psychiczną oraz fizyczną. Uszkadza płaty przed czołowe, które odpowiadają za emocje, planowanie, organizację, empatię. Proces ich odtwarzania trwa wiele miesięcy. Dokładnie pokazuje to badanie SPECT, czyli mapa funkcji mózgu.

Substancja psychoaktywna zawarta w marihuanie i haszyszu obecna jest w komórkach lipidowych przez długi czas. Kiedy palisz marihuanę THC a także inne związki chemiczne docierają do krwiobiegu człowieka, a z nim do mózgu. W mózgu związki te wpływają na funkcjonowanie pamięci, uaktywniając układ endokannabinoidowy. Ten system biologiczny jest ściśle powiązany z obszarami mózgu związanymi z pamięcią. Jak wiemy receptory CB1, które reagują na THC, obecne są się w m.in. strukturze mózgu zwanej hipokampem. Hipokamp to miejsce, gdzie przetwarzana jest większość wspomnień człowieka. Mówi się, że system endokannabinoidowy sprawia się jako wsparcie hamowania wspomnień, pomagając nam zapominać złe wspomnienia i szkodliwe doświadczenia.

Odkrycia dokonano w trakcie naukowych badań przyczyn najliczniejszego występowania reagujących na THC oraz naturalne endokanabinoidy receptorów CB1R właśnie w astrocytach. Przeprowadzone badania zostały na myszach u których zostało zaobserwowane,iż gryzonie pozbawione badanych receptorów w astrocytach nie wykazują zaburzeń pamięci sensorycznej i krótkotrwałej po zaaplikowaniu im THC. Zaburzenia takie występowały natomiast u myszy pozbawione tych receptorów z neuronów. Jeśli okaże się, że w neuronach i astrocytachsą obecne odmienne warianty receptora CB1R, odkrycie sposobu na aktywację tylko receptorów ulokowanych w neuronach będzie oznaczało koniec skutków ubocznych w medycznych zastosowaniach konopi.

Na dzień dzisiejszy dotychczasowe badania z relacji długotrwałego spożywania konopi indyjskiej i pamięci miała charakter doświadczalny, dlatego taż ich wyniki należy interpretować z dużą ostrożnością. Ludzie korzystający z palące marihuany mogą być również grupą współdzielą cą inne cechy, takie jak właśnie predyspozycje do problemów z pamięcią. Świadczy to, że trudno jednoznacznie rozwiązać, że to marihuana powoduje problemy z pamięcią, czy też osoby z predyspozycjami do takich problemów chętniej po nią sięgają. Użytkownicy marihuany mogą być również bardziej skłonni do stosowania innych narkotyków, takich jak alkohol, ecstasy czy kokaina. Sprawia to, że trudno oddzielić wpływ marihuany na pamięć od wpływu innych substancji. Wreszcie w niektórych badaniach użytkowników marihuany poddawano testom pamięci po okresie zaledwie jednej doby abstynencji. Ten, kto doznał ziołowego „kaca”. będzie wiedział, że w takim okresie czasowym niektóre efekty mogą nadal się utrzymywać.

Pamiętajmy, aby podsumować tak zwany haj możesz mieć problemy z łamigłówkami lub nadążaniem w trakcie rozmowy i możesz nie nadążyć zarejestrować wszystkich szczegółów oraz tego, co się dzieje dookoła. Marihuana nie sprawi jednak, że zapomnisz wszystko, co już sobie przyswoiłeś do tej pory, co do tego natomiast, czy negatywny wpływ na pamięć może być rzeczywiście permanentny, brak na razie rozstrzygnięcia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


tematy o marihuanie thc oraz konopi cbd na narkus
Copyright © Narkus.pl