Czy Można Przewidzieć Liczbę Przypadków Śmiertelnych Za Pomocą Trendów Narkotykowych?

Opublikowane przez Maria Lewacka w dniu

Czy zażywanie kokainy, Crystal meth i ecstasy na scenie imprezowej świadczy o ogólnych trendach narkotykowych? Czy jest jakiś związek ze zgonami narkotykowymi w populacji? Zespół badawczy z Nowego Jorku badał te kwestie.

Kolejka przed klubem. Zespół badawczy kierowany przez Josepha Palamara przesłuchuje publiczność imprezy w Nowym Jorku na temat zażywania narkotyków. A co z używkami, takimi jak kokaina, metamfetamina czy ecstasy? Czy zażywanie narkotyków na scenie imprezowej może świadczyć o trendach związanych ze zgonami narkotykowymi w populacji ogólnej?

Aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania, zespół badawczy wykorzystał różne bazy danych z USA i Wielkiej Brytanii. Bazy te zawierają informacje na temat zażywania narkotyków w populacji oraz częstotliwości zgonów w latach 2010-2020. Ponadto w latach 2016-2019 ponad 3500 osób zostało przesłuchanych przed klubami i festiwalami w Nowym Jorku na temat zażywania narkotyków. W Zjednoczonym Królestwie przeprowadzono również wywiady dotyczące wizyt w klubach.

Trend Do Większej Ilości Narkotyków Podczas Imprezowania

Dane pokazują, że przeciętne spożycie kokainy, metamfetaminy i ecstasy w populacji ogólnej w Nowym Jorku i Zjednoczonym Królestwie nie wzrosło lub nieznacznie wzrosło.

Jednak na imprezie pojawił się inny obraz. W klubach i na festiwalach w Nowym Jorku spożycie metamfetaminy wzrosło ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Co więcej, w tym czasie zażywano ponad dwukrotnie więcej kokainy.

W Zjednoczonym Królestwie wzrost zażywania kokainy na scenie imprezowej był niższy niż w Nowym Jorku. Niemniej jednak wzrost ten był również znacznie wyższy niż w populacji ogólnej. Wzrosła również konsumpcja ecstasy na scenie imprezowej w Zjednoczonym Królestwie.

W swojej analizie zespół badawczy znalazł zaskakujący związek: wzrost liczby zgonów związanych z narkotykami był zbliżony do wzrostu zażywania narkotyków na scenie imprezowej. W latach 2015–2020 w Nowym Jorku odnotowano wzrost liczby zgonów związanych z kokainą i metamfetaminą. W Zjednoczonym Królestwie odnotowano podobny wzrost liczby zgonów związanych z kokainą i ecstasy.

Scena Imprezowa Jako Rodzaj Sejsmografu

Autorzy badania nie zakładają jednak, że wzrost liczby zgonów jest spowodowany przez publiczność imprezową. Trendy na scenie imprezowej są raczej rodzajem sejsmografu, który lepiej niż badania opinii publicznej śledzi rozwój sytuacji na rynku narkotykowym. Jak można to wyjaśnić?

Zespół badawczy zakłada między innymi, że dostępność niektórych narkotyków pojawia się na scenie imprezowej wcześniej niż w populacji ogólnej. To, co i ile jest konsumowane, zawsze zależy od tego, co jest aktualnie dostępne na ulicy. Większa dostępność mogłaby doprowadzić zarówno do większej konsumpcji przez publiczność imprezową, jak i do większej liczby osób umierających z powodu zażywania narkotyków.

Dane wykazały również, że wśród zgonów związanych z narkotykami częściej występowało mieszane zażywanie środków pobudzających, takich jak kokaina i opioidy. Opioidy obejmują na przykład heroinę i środek przeciwbólowy fentanyl. W Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach nasiliło się zwłaszcza mieszane spożycie narkotyków z fentanylem i doprowadziło do wielu zgonów związanych z narkotykami.

Zespół badawczy uznał jednak, że wyniki badania są przydatne. Na przykład sondaże na scenie imprezowej dostarczą wczesnych informacji na temat możliwych tendencji w zażywaniu narkotyków i możliwych zgonów w społeczeństwie. Mogłyby one stanowić podstawę do podjęcia zapobiegawczych środków zaradczych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


tematy o marihuanie thc oraz konopi cbd na narkus
Copyright © Narkus.pl